Home

Jezus trok rond langs alle steden en dorpen, Hij gaf er onderricht in de synagogen,  verkondigde het goede nieuws over het Koninkrijk  en genas iedere ziekte en elke kwaal.
Vraag dus de eigenaar van de oogst of hij arbeiders
wil sturen om de oogst binnen te halen.’

(Mattheus 9:35-38)

24 – 7 in “de binnenkamer”

Het vormen van een keten van aanhoudend gebed (ook wel 24-7 gebed genoemd) is het verlangen van velen uit allerlei kerken en kringen. We geloven dat een bijzonder ingrijpen van Gods Geest in dorp Ermelo hiervan het gevolg kan zijn.

Voor meer informatie zie website.

Kerken en kringen in Ermelo

 1. Lukaskerk
 2. Opstandingskerk
 3. Kruispunt (Groot Emaus)
 4. Evangeliegemeente Ermelo
 5. Christengemeente Berea
 6. Maranatha Gemeente
 7. Vergadering van Gelovigen
 8. Christelijk Centrum Zecharja
 9. Rooms Katholieke Parochie De Goede Herder (Smidsweg)
 10. Christelijke Gereformeerde Kerk
 11. Gereformeerd Vrijgemaakte Kerk
 12. Nederlands Gereformeerde Kerk
 13. Gereformeerde Gemeente (Hanengewei)
 14. Oud Gereformeerde Gemeente (DS. Witteveenlaan)
 15. Hersteld Hervormde Kerk
 16. Nieuwe Gereformeerd Vrijgemaakte Kerk

Protestantse Kerk in Nederland (PKN) Hervormd:

 1. Nieuwe Kerk Noord
 2. Nieuwe Kerk Zuid
 3. Kerkelijk Centrum
 4. Oude Kerk
 5. Westerkerk
 6. Zendingskerk
    Protestantse Kerk in Nederland (PKN) Gereformeerd:
 1. Wijk Oost en Noord (Maranatha kerk)
 2. Wijk Zuid en West (Immanuël kerk)
Jezus trok rond langs alle steden en dorpen, Hij gaf er onderricht in de synagogen,  verkondigde het goede nieuws over het Koninkrijk  en genas iedere ziekte en elke kwaal.
Vraag dus de eigenaar van de oogst of hij arbeiders
wil sturen om de oogst binnen te halen.’

(Mattheus 9:35-38)

Jezus trok rond langs alle steden en dorpen, Hij gaf er onderricht in de synagogen,  verkondigde het goede nieuws over het Koninkrijk  en genas iedere ziekte en elke kwaal.
Vraag dus de eigenaar van de oogst of hij arbeiders
wil sturen om de oogst binnen te halen.’

(Mattheus 9:35-38)